ECR

Audit the ECB

Petitie

Waarom
tekenen?

Misschien weet u het niet, maar het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft een bijzonder schadelijke impact op uw koopkracht, uw spaargeld en uw pensioen.

Maar waarom is dat zo? En wat doet de ECB precies? Voor het brede publiek is dat helemaal niet zo duidelijk.

Na de geleidelijke verlaging van de rente tot nul, is de ECB in maart 2015 gestart met het massaal opkopen van staatsobligaties en ander waardepapier. Met 'vers geprint geld’. Eerst 60 miljard euro per maand en nu al 80 miljard euro per maand.
Zelfs voor experts is het niet duidelijk wat de precieze gevolgen zullen zijn van dit monetaire experiment.

Dit moet anders. De ECB moet beter uitleggen én verantwoorden hoe haar beleid de economieën van de lidstaten helpt, wat de negatieve neveneffecten zijn en hoe het monetaire experiment zo snel mogelijk terug kan worden gestopt.

Waarom vragen we niet aan de Europese Rekenkamer om de besluitvorming van de ECB te onderzoeken en voorstellen te doen over hoe dit transparanter kan? Waarom stelt de Europese Commissie geen wijzigingen voor aan de statuten van de ECB zodat een onafhankelijke instelling een audit kan uitvoeren naar de accountability van de ECB? Waarom wordt geen grondig én onafhankelijk onderzoek naar de impact van het monetair beleid op banken, pensioenfondsen en op de economie georganiseerd?

 • U verliest koopkracht, uw spaargeld brengt niets meer op, en uw pensioen komt in gevaar;
 • De middenklasse verarmt en de ongelijkheid tussen arm en rijk wordt nog groter.
 • De druk op de overheid neemt af, zodat hervormingen en besparingen worden uitgesteld. Ook de schulden lopen op.
 • Het banken-systeem wordt instabieler en er ontstaan zeepbellen in onze economie.

Zegt u ook: genoeg is genoeg? Teken dan deze petitie!

  Vul de petitie in

  Wij, ondergetekenden, eisen:

  • meer transparantie in de besluitvorming van de ECB en;
  • een onafhankelijk onderzoek naar de impact van het monetair beleid op banken, pensioenfondsen en de economie.