ECR

Wat is helikoptergeld?

QE & Helikoptergeld

In zijn meest eenvoudige vorm is helikoptergeld geld dat een centrale bank uitdeelt aan de gezinnen opdat zij meer gaan consumeren. De bedoeling is de economische groei en het algemene prijspeil op te krikken. In tegenstelling met orthodox monetair beleid en met quantitative easing stelt helikoptergeld een permanente toename in de geldhoeveelheid voor.

Het concept is gelanceerd door de vorige Amerikaanse centrale bankier Ben Bernanke in 2002. Hij verwees daarbij naar een gedachtenexperiment van Milton Friedman[1] uit 1969 waarbij geldbiljetten bij wijze van spreken vanuit helikopters boven de hoofden van de burgers worden uitgestrooid.

 

[1] Interessant genoeg schreef Milton Friedman zijn « parabel » neer in een artikel met de naam « The optimum quantity of money ». Bernanke verwees in zijn befaamde speech ook naar Friedman’s tegenpool, Maynard Keynes, die ooit « semi-serieus » voorstelde om bankbiljetten in flessen te begraven in oude mijnen en die te laten opgraven door het publiek.