ECR

Wat is een centrale bank?

Monetair beleid

Een centrale bank beheert de munt van een land of een groep landen met een gemeenschappelijke munt. De instelling bepaalt hoeveel geld er in omloop wordt gebracht en ziet doorgaans ook toe op het bankenstelsel waarin betaalmiddelen omgaan.

Sinds 1 januari 1999 is de Europese Centrale Bank (ECB) verantwoordelijk voor het monetair beleid voor het eurogebied – negentien landen die formeel aan de vereisten voldoen om deel uit te maken van de Economische en Monetaire Unie (EMU). De Europese Centrale Bank vormt het hart van het Eurosysteem dat naast de ECB ook de nationale centrale banken omvat van de landen die de euro hebben ingevoerd[1].

 

[1] Zolang er EU-landen zijn die de euro niet gebruiken, blijft ook het Europees Stelsel van Centrale Banken bestaan dat naast de leden van het Eurosysteem ook de nationale centrale banken van de overige EU-leden omvat.