ECR

Wat is deflatie?

Inflatie vs. deflatie

Deflatie is het omgekeerde van inflatie: een situatie waarin relatief minder betaalmiddelen voorkomen in verhouding met de goederen en diensten die met die betaalmiddelen kunnen worden gekocht. Geld neemt toe in koopkracht, en prijzen dalen.

Deflatie is vooral een probleem voor mensen, bedrijven of overheden met veel schulden. De tegenwaarde van schulden, uitgedrukt in (de koopkracht vertegenwoordigd door) reƫle goederen, stijgt immers bij deflatie. Als het effect voldoende groot is dat mensen worden aangezet en masse hun schulden af te bouwen, kan een negatieve spiraal zich op gang trekken. Banken zullen minder geneigd zijn nieuwe leningen te verstrekken waardoor consumptie en investeringen in het gedrang komen.