ECR

Waarom brengt mijn spaargeld niets meer op?

Gevolgen van het ECB beleid

Banken betalen normaal gezien interest op het geld dat je hen toevertrouwt maar sinds kort is dat rentepercentage zo goed als nul. De ECB manipuleerde de rentevoeten immers zo ver naar beneden dat daardoor ook de rente op zicht- en spaarrekeningen verdween.

Het is belangrijk om op te merken dat de geafficheerde – “nominale” – rente op zicht- en spaartegoeden op zich niet relevant is. Wat telt, is de verhouding tussen de opbrengst (de ontvangen rente) en de kost zoals bijvoorbeeld gemeten door de stijging van het algemene prijsniveau. Zolang de prijsinflatie lager is dan de nominale rente, is de “reële” rente positief voor de spaarder: hij of zij zal morgen nog altijd meer koopkracht bezitten dan vandaag.