ECR

Is monetair beleid de oorzaak of de oplossing van de crisis? – de Oostenrijkers

Gevolgen van het ECB beleid

Andere economen menen dat dergelijke monetaire interventies niet zozeer de oplossing van de huidige maar de oorzaak van de volgende crisis zijn. Volgens de opvattingen van de “Oostenrijkers” Ludwig von Mises (1881-1973) of Friedrich Hayek (1899-1992) zijn ernstige economische crises zoals de Grote Depressie begin de jaren dertig, het gevolg van een kunstmatig grote kredietverlening.

Verlaagde rentes leiden tot overconsumptie en misplaatste investeringen die met schulden worden betaald. De zeepbel in vastgoedbeleggingen in de Verenigde Staten aan het begin van deze eeuw is het sprekende voorbeeld van een dergelijke kunstmatige boom.  

De investeringsbeslissingen tijdens deze opgaande fase zijn onhoudbaar, omdat ze gebaseerd zijn op verkeerde verwachtingen over de economie. Onvermijdelijk komt het ogenblik waarop de werkelijkheid terugslaat, het keerpunt[1] waarop tal van projecten onrendabel blijken en de schuldbubble instort. Waarna de bust of de recessie volgt.

 

[1] Paradoxaal genoeg bekend als het Minsky-moment, genoemd naar de Keynesiaan Hyman Minsky (1919-1996).