ECR

Hoe wordt de prijs van geld bepaald?

Geld & Geldstelsels

Hoe kan het dat iets dat geen gebruikswaarde heeft per se, en een verwaarloosbare productiekost, toch waarde bezitten?

Net als bij andere goederen wordt de prijs van dit speciale goed bepaald door middel van het spel van vraag en aanbod. De prijs waarvoor een goed wordt gekocht of verkocht weerspiegelt de waarde die de koper verwacht te puren uit het (onzekere) gebruik van dat goed. In het geval van geld zijn we weer terug bij de verschillende functies die we hiervoor onderscheidden: geld is met name handig om mee te kunnen handelen én het is een manier om ons vermogen “op te potten” tot wanneer we het nodig achten om alsnog goederen en diensten mee te verwerven.